کمک به زلزله زدگان
2018-01-21

کمپین حمایت از زلزله زدگان کرمانشاه

کمپین حمایت از زلزله زدگان کرمانشاه کمپین حمایت از زلزله زدگان کرمانشاه. در راستای حمایت ازهم وطنان زلزله زده کرمانشاه، در راستای اقدام خداپسندانه شما عزیزانی […]