2016-01-27

نمایشگاه پیوند فرش و معماری اثر امیر یزدان

نمایشگاه پیوند فرش و معماری اثر امیر یزدان نمایشگاه “پیوند فرش و معماری” گشایش یافت فرش دستباف .در بخش نمایشگاهی موزه فرش ایران ۴۱ تخته فرش […]