2019-02-06
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

نمایش شاهکارهای هنری کاخ گلستان

نمایش شاهکارهای هنری کاخ گلستان – فرش های بیرجند نمایش شاهکارهای هنری کاخ گلستان برای نخستین بار در مجموعه گلستان برگزار می شود. در این مقاله […]
2019-01-10
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

نمایشگاه فرش دروازه های بهشت- فرش، قالیچه و پته دوزی های دوره قاجار

نمایشگاه فرش دروازه های بهشت- فرش، قالیچه و پته دوزی های دوره قاجار در این مقاله قالیشویی  به جزییات نمایشگاه فرش دروازه های بهشت- فرش، قالیچه […]
2018-12-18
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

یازدهمین دوره نمایشگاه فرش دستبافت و تابلو فرش قزوین

یازدهمین دوره نمایشگاه فرش دستبافت و تابلو فرش قزوین در این مقاله قالیشویی به معرفی جزییات یازدهمین دوره نمایشگاه فرش دستبافت و تابلو فرش قزوین می […]
2018-11-26
قالیشویی,قالی شویی,قالیشویی آنلاین,اعلاشویی,قالیشویی تهران,قالیشویی کرج,قالیشویی تبریز

افتتاح نمایشگاه فرش دستبافت در همدان

افتتاح نمایشگاه فرش دستبافت در همدان در این مقاله قالی شویی به بررسی جزییات افتتاح نمایشگاه فرش دستبافت در همدان می پردازیم.
Call Now Button