2018-08-13

شستشوی لکه گوجه فرنگی از روی فرش و موکت

شستشوی لکه گوجه فرنگی از روی فرش و موکت حتما برای شما هم اتفاق افتاده که قطعاتی از گوجه فرنگی روی فرش شما افتاده باشد. در […]
2018-05-16
قالیشویی یا شستشوی فرش از لکه گوجه فرنگی

قالیشویی یا شستشوی فرش از لکه گوجه فرنگی

قالیشویی یا شستشوی فرش از لکه گوجه فرنگی حتما برای شما هم اتفاق افتاده که قطعاتی از گوجه فرنگی روی فرش شما افتاده باشد. در صورت […]