2018-04-26
قالیشویی,قالی شویی,قالیشویی آنلاین,اعلاشویی,قالیشویی تهران,قالیشویی کرج,قالیشویی تبریز

قالیشویی و شستشوی فرش از کپک

قالیشویی و شستشوی فرش از کپک قارچ و کپ فرش می تواند بوهای ناخوشایندی ایجاد کند. و می تواند در صورت گسترش حتی شما را به […]
2018-04-16
قالیشویی,قالی شویی,قالیشویی آنلاین,اعلاشویی,قالیشویی تهران,قالیشویی کرج,قالیشویی تبریز

اولین اقدام بعد از مشاهده کپک روی فرش

اولین اقدام بعد از مشاهده کپک روی فرش به دلیل خیلی از عوامل ممکن است روی فرش کپک ایجاد شده و یا بو بگیرد، چگونه شستشوی […]