2018-06-03
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

قالیشویی و حذف لکه آب رنگ از روی فرش

قالیشویی و حذف لکه آب رنگ از روی فرش: نحوه لکه برداری با الکل سفید، شامپو فرش و پراکسید هیدروژن 3% ( درصورت نیاز) و... باثبت سفارش آنلاین خدمات قالیشویی و خشکشویی مبلمان 20% تخفیف بگیرید- تلفن ویژه چهاررقمی 4704
2018-06-03
قالیشویی,قالی شویی,قالیشویی آنلاین,اعلاشویی,قالیشویی تهران,قالیشویی کرج,قالیشویی تبریز

شستشوی لکه آبرنگ از روی مبلمان

شستشوی لکه آبرنگ از روی مبلمان: معرفی محلول برای لکه برداری با شامپوفرش+ آمونیاک و الکل سفید و شامپو فرش و... باثبت سفارش آنلاین خدمات قالیشویی و خشکشویی مبلمان 20% تخفیف بگیرید- تلفن ویژه چهاررقمی 4704