۱۳۹۷-۰۳-۱۲
قیمت ارز و طلا

قیمت ارز و طلا مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۷

قیمت ارز و طلا مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۷ اعلام قیمت ارز و طلا مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۷ از کارخانه قالیشویی ادیب
۱۳۹۷-۰۲-۱۷
قیمت ارز و طلا

قیمت ارز و طلا مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۷

قیمت ارز و طلا مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۷ اعلام قیمت ارز و طلا مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۷ از کارخانه قالیشویی ادیب