۱۳۹۷-۰۲-۲۵
قیمت ارز و طلا

قیمت ارز و طلا مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷

قیمت ارز و طلا مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ اعلام قیمت ارز و طلا مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ از کارخانه قالی شویی ادیب