2016-02-03

قالی زیبای اهدایی شاه عباس صفوی

قالی زیبای اهدایی شاه عباس صفوی به حرم امام علی (ع) در این مقاله قالیشویی و شستشوی فرش به معرفی قالی زیبای اهدایی شاه عباس صفوی […]