2018-07-22
فرش دورو یا فرش دورو

فرش دورو یا فرش دویدوخ

فرش دورو یا فرش دویدوخ فرش دورو یا فرش دویدوخ را می شناسید؟ فرش دوروی دویدوخ یکی از خاص ترین فرش های جهان است. و خواهان […]
2018-04-19
فرش دورو یا فرش دورو

ویژگی های فرش دورو و قالیشویی آن

ویژگی های فرش دورو و قالیشویی آن در مقاله قبل فرش دورو یا فرش دویدوخ را معرفی کردیم. در این مقاله از کارخانه قالیشویی ادیب ( […]