2018-07-21
قالیشویی,قالی شویی,قالیشویی آنلاین,اعلاشویی,قالیشویی تهران,قالیشویی کرج,قالیشویی تبریز

برگزاری نخستین همایش ملی رنگزاهای طبیعی (سری اول)

برگزاری نخستین همایش ملی رنگزاهای طبیعی (سری اول)  این خبر از کارخانه قالیشویی ادیب، اولین قالیشویی آنلاین را بخوانید. تا با جزییات برگزاری نخستین همایش ملی […]
2018-04-14
قالیشویی,قالی شویی,قالیشویی آنلاین,اعلاشویی,قالیشویی تهران,قالیشویی کرج,قالیشویی تبریز

آخرین مهلت ارسال مقالات همایش رنگزا های طبیعی

آخرین مهلت ارسال مقالات همایش رنگزا های طبیعی آخرین مهلت ارسال مقالات همایش رنگزا های طبیعی. این مقاله از کارخانه قالیشویی ادیب را بخوانید. تا آخرین […]
2018-03-21
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

نخستین همایش رنگزا های طبیعی در خراسان شمالی

نخستین همایش رنگزا های طبیعی در خراسان شمالی نخستین همایش رنگزا های طبیعی در خراسان شمالی. این مقاله از کارخانه قالیشویی ادیب، اولین قالیشویی آنلاین، را […]
Call Now Button