تولید ابریشم در ایران

تیر ۳۱, ۱۳۹۷

ایران هشتمین تولید کننده پیله و نخ ابریشم دنیا

ایران هشتمین تولید کننده پیله و نخ ابریشم دنیا ایران هشتمین تولید کننده پیله و نخ ابریشم دنیاست. تولید ۸۵۰ تن پیله تر ابریشم به ارزش […]