تیر ۳۱, ۱۳۹۷

بیمه تامین اجتماعی قالیبافان کامل اجرا نشد!

بیمه تامین اجتماعی قالیبافان کامل اجرا نشد! بیمه تامین اجتماعی قالیبافان کامل اجرا نشد! مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف ایران گفت: بیمه تامین اجتماعی قالیبافان […]