2019-02-21
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

کارگزاری تخصصی برای قالیبافان

کارگزاری تخصصی برای قالیبافان در این مقاله قالیشویی و شستشوی فرش به جزییات برگزاری کارگزاری تخصصی برای قالیبافان می پردازیم.  
2019-02-06
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

نمایش شاهکارهای هنری کاخ گلستان

نمایش شاهکارهای هنری کاخ گلستان – فرش های بیرجند نمایش شاهکارهای هنری کاخ گلستان برای نخستین بار در مجموعه گلستان برگزار می شود. در این مقاله […]
2019-01-31
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

آموزش قالیبافی ۶۰۰ در همدان

آموزش قالیبافی ۶۰۰ در همدان در این مقاله قالیشویی و شستشوی مبل به جزییات خبر آموزش قالیبافی ۶۰۰ در همدان می پردازیم.
2018-11-06
قالیشویی ، کارخانه قالیشویی ادیب ، قالی شویی

احداث موزه فرش خصوصی در کاشان

احداث موزه فرش خصوصی در کاشان در این مقاله قالیشویی و شستشوی مبل به بررسی احداث موزه فرش خصوصی در کاشان می پردازیم.
2018-11-03
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

۲۱ میلیارد تسهیلات به قالیبافان

۲۱ میلیارد تسهیلات به قالیبافان در این مقاله قالیشویی به بررسی جزییات ۲۱ میلیارد تسهیلات به قالیبافان می پردازیم. این خبر از صدا و سیما منتشر […]
2018-11-01
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

فرش اهدایی به فیفا در روز فینال پرسپولیس – کاشیما

فرش اهدایی به فیفا در روز فینال پرسپولیس – کاشیما در این مقاله قالیشویی و شستشوی مبل به جزییات فرش اهدایی به فیفا در روز فینال […]
2018-10-29
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

درآمد ۴۰ هزار نفر در اردبیل

درآمد ۴۰ هزار نفر در اردبیل در این مقاله قالیشویی و شستشوی مبل به جزییات خبر درآمد ۴۰ هزار نفر در اردبیل می پردازیم.
2018-10-27
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

شرکت درمسابقه طرح و نقشه فرش دستباف

شرکت درمسابقه طرح و نقشه فرش دستباف در این مقاله قالیشویی و شستشوی فرش به جزییات خبر شرکت درمسابقه طرح و نقشه فرش دستباف می پردازیم.
2018-10-25
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

۵۵ هزار بافنده فرش در استان اردبیل

۵۵ هزار بافنده فرش در استان اردبیل در این مقاله قالیشویی و اعلاشویی به بررسی جزییات فعالیت ۵۵ هزار بافنده فرش در استان اردبیل  می پردازیم.
2018-10-24
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

رکود بازار فرش دستباف کرمان

رکود بازار فرش دستباف کرمان در این مقاله قالیشویی و شستشوی مبل به بررسی جزییات خبر  رکود بازار فرش دستباف کرمان می پردازیم.
2018-10-24

عدم دفاع از اختراع قلم قالیبافی

عدم دفاع از اختراع قلم قالیبافی در این مقاله قالیشویی و شستشوی فرش به بررسی جزییات خبر عدم دفاع از اختراع قلم قالیبافی می پردازیم.
2018-10-23
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

پرداخت تسهیلات خرید فرش دستباف به متقاضیان

پرداخت تسهیلات خرید فرش دستباف به متقاضیان در این مقاله قالیشویی و شستشوی مبل به جزییات خبر پرداخت تسهیلات خرید فرش دستباف به متقاضیان می پردازیم.