2019-04-29
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

دموتکس ۲۰۱۹ ترکیه برگزار شد

دموتکس ۲۰۱۹ ترکیه برگزار شد در این مقاله قالیشویی و شستشوی فرش به جزییات برگزاری دموکتس ۲۰۱۹ ترکیه می پردازیم.
2016-01-14
قالیشویی,قالی شویی,قالیشویی آنلاین,اعلاشویی,قالیشویی تهران,قالیشویی کرج,قالیشویی تبریز

درخشش فرش ایران در دموتکس ۲۰۱۶

درخشش فرش ایران در دموتکس ۲۰۱۶  درخشش فرش ایران در دموتکس ۲۰۱۶. فرش دستباف ایران برترین های دموتکس ۲۰۱۶ شد. چهار فرش دستباف از ایران در مرحله […]