2019-06-25
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

«پایتخت فرش ایران» در رادیو نمایش گشوده شد

«پایتخت فرش ایران» در رادیو نمایش گشوده شد «پایتخت فرش ایران» در رادیو نمایش گشوده شد. دراین مقاله قالیشویی و شستشوی فرش به جزییات این خبر […]
2019-06-23
قالیشویی,قالی شویی,قالیشویی آنلاین,اعلاشویی,قالیشویی تهران,قالیشویی کرج,قالیشویی تبریز

نگهداری نفیس‎ترین فرش جهان اسلام در تبریز

نگهداری نفیس‎ترین فرش جهان اسلام در تبریز در این مقاله قالیشویی و شستشوی مبل به جزییات نگهداری نفیس‎ترین فرش جهان اسلام در تبریز می پردازیم.
2019-06-06
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

اهدای اولین جایزه کارآفرینی استاد ذوالانواری در زمینه فرش

اهدای اولین جایزه کارآفرینی استاد ذوالانواری در زمینه فرش در این مقاله قالیشویی و شستشوی فرش به جزییات اهدای اولین جایزه کارآفرینی استاد ذوالانواری در زمینه […]
2019-06-05
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

تولید فرش دستبافت مقرون به صرفه نیست‌!

تولید فرش دستبافت مقرون به صرفه نیست‌! تولید فرش دستبافت مقرون به صرفه نیست‌! در این مقاله قالیشویی و شستشوی مبل به جزییات این خبر می […]
2019-06-02
قالیشویی,قالی شویی,قالیشویی آنلاین,اعلاشویی,قالیشویی تهران,قالیشویی کرج,قالیشویی تبریز

برگزاری نمایشگاه ملی فرش در ارومیه

برگزاری نمایشگاه ملی فرش در ارومیه در این مقاله قالیشویی و شستشوی فرش به جزییات برگزاری نمایشگاه ملی فرش در ارومیه می پردازیم.
2019-06-01
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

دو چالش اساسی حوزه فرش البرز

دو چالش اساسی حوزه فرش البرز در این مقاله قالی شویی به بررسی جزییات دو چالش اساسی حوزه فرش البرز می پردازیم.
2019-05-30
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

صادرات فرشهای نانویی ایران به ۲۵ کشور جهان

صادرات فرشهای نانویی ایران به ۲۵ کشور جهان در این مقاله قالیشویی و شستشوی مبل به جزییات صادرات فرشهای نانویی ایران به ۲۵ کشور جهان می […]
2019-05-28
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

ساختمان شرکت سهامی فرش ایران

ساختمان شرکت سهامی فرش ایران در این مقاله قالیشویی و شستشوی فرش به  جزییات ساختمان شرکت سهامی فرش ایران می پردازیم. ساختمان شرکت سهامی فرش ایران […]
2019-05-13
قالیشویی,قالی شویی,قالیشویی آنلاین,اعلاشویی,قالیشویی تهران,قالیشویی کرج,قالیشویی تبریز

برگزاری نمایشگاه فرش های محرابی در موزه فرش

برگزاری نمایشگاه فرش های محرابی در موزه فرش در موزه فرش در این مقاله قالیشویی و شستشوی فرش به جزییات برگزاری نمایشگاه در موزه فرش ایران […]
2019-05-12
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

هشدار اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان فرش دستباف

هشدار اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان فرش دستباف در این مقاله قالیشویی و شستشوی مبل به جزییات هشدار اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان فرش دستباف ایران در مورد فرش های […]
2019-05-11
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

اولین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف ایران-بغداد

اولین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف ایران-بغداد در این مقاله قالی شویی به جزییات اولین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف ایران-بغداد می پردازیم. اولین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف […]
2019-05-09
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

گلیم تالش ثبت ملی میشود

گلیم تالش ثبت ملی میشود گلیم تالش ثبت ملی میشود !در این مقاله قالیشویی و شستشوی مبل جزییات ثبت ملی گلیم تالش می پردازیم.