۱۳۹۸-۰۲-۲۳
قالیشویی,قالی شویی,قالیشویی آنلاین,اعلاشویی,قالیشویی تهران,قالیشویی کرج,قالیشویی تبریز

برگزاری نمایشگاه فرش های محرابی در موزه فرش

برگزاری نمایشگاه فرش های محرابی در موزه فرش در این مقاله قالیشویی و شستشوی فرش به جزییات برگزاری نمایشگاه فرش های محرابی در موزه فرش می […]
۱۳۹۸-۰۲-۲۲
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

هشدار اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان فرش دستباف

هشدار اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان فرش دستباف در این مقاله قالیشویی و شستشوی مبل به جزییات هشدار اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان فرش دستباف ایران در مورد فرش های […]
۱۳۹۸-۰۲-۲۱
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

اولین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف ایران-بغداد

اولین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف ایران-بغداد در این مقاله قالی شویی به جزییات اولین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف ایران-بغداد می پردازیم. اولین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف […]
۱۳۹۸-۰۲-۱۹
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

گلیم تالش ثبت ملی میشود

گلیم تالش ثبت ملی میشود گلیم تالش ثبت ملی میشود !در این مقاله قالیشویی و شستشوی مبل جزییات ثبت ملی گلیم تالش می پردازیم.