۱۳۹۸-۰۳-۱۲
قالیشویی,قالی شویی,قالیشویی آنلاین,اعلاشویی,قالیشویی تهران,قالیشویی کرج,قالیشویی تبریز

برگزاری نمایشگاه ملی فرش در ارومیه

برگزاری نمایشگاه ملی فرش در ارومیه در این مقاله قالیشویی و شستشوی فرش به جزییات برگزاری نمایشگاه ملی فرش در ارومیه می پردازیم.
۱۳۹۸-۰۳-۱۱
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

دو چالش اساسی حوزه فرش البرز

دو چالش اساسی حوزه فرش البرز در این مقاله قالی شویی به بررسی جزییات دو چالش اساسی حوزه فرش البرز می پردازیم.
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

صادرات فرشهای نانویی ایران به ۲۵ کشور جهان

صادرات فرشهای نانویی ایران به ۲۵ کشور جهان در این مقاله قالیشویی و شستشوی مبل به جزییات صادرات فرشهای نانویی ایران به ۲۵ کشور جهان می […]
۱۳۹۸-۰۳-۰۷
قالیشویی , قالی شویی, قالیشویی آنلاین, قالیشویی تهران , قالیشویی کرج, قالیشویی تبریز, شستشوی فرش, شستشوی مبل, خشکشویی مبلمان, اعلاشویی

ساختمان شرکت سهامی فرش ایران

ساختمان شرکت سهامی فرش ایران در این مقاله قالیشویی و شستشوی فرش به  جزییات ساختمان شرکت سهامی فرش ایران می پردازیم. ساختمان شرکت سهامی فرش ایران […]