انتقاد شما میتواند مثبت یا منفی ، از خدمات کارخانه قالیشویی ادیب ، نحوه برخورد ، حتی از سایت ما و…باشد.
لطفا به ما بگویید که به چه می اندیشید،هرگونه بازخوردی داشتید ما از آن اسقبال میکنیم! (آرزوی ما رضایت مشتریانمان است)

[contact-form-7 id=”26170″ title=”پیشنهادان انقادان و شکایات”]

چنانکه ظرف ۴۸ ساعت آینده پاسخی برای شما ارسال نشد با دفتر مرکزی (۴۴۲۲۷۸۲۶-۴۴۲۲۷۸۵۶) تماس بگیرید.