مسابقه دکوراسیون

به نظر شما کدام ترکیب رنگ و طرح فرش برای خانه خودتان می پسندید؟