مراکز آموزشی

لیست کامل مراکز آموزشی طرف قرار داد باشگاه مشتریان ادیب

ردیفنام مجموعه هادرصد تخفیفتلفن تماسآدرستوضیحات مجموعه ها
۱اموزشگاه زبان رابط۴۰۴۴۵٣۵٧۴۶تهرانسر،خیابان اصلی،بین کوچه١۴و١۶،پلاک ١٢٧،طبقه اول ٣نفرهمراه
۲مجتمع فنی نو آوران ۴٠-١٠٧٧٩٣٩۶٩٢نارمک-گلبرگ شرقی-نرسیده بھ چھارراه دردشت-روبرو مسجد سیدالشهدا-بالای بانک ملی ٢نفر همراه
۳مجتمع فنی آموزشی روشنگرو خبره۱۵۴۴٠٨٧۵٩١فلکه دوم صادقیه-خیابان اشرفی اصفهانی-نبش چهارراه سازمان آب ٣نفر همراه
۴مجتمع فنی آموزشی روشنگرو خبره۱۵۴۴٢١٨٣٨٨فلکه دوم صادقیه-ابتدای خیابان ستارخان-سمت چپ شماره ٣ ٧٨۵٣نفر همراه
۵مجتمع فنی آموزشی روشنگرو خبره۱۵٣٣٣٢٠٨۵٨میدان امام حسین،خیابان دماوند،خیابان شھید منتظری ، شماره  ٣٧۵٣نفر همراه
۶مجتمع فنی آموزشی روشنگرو خبره۱۵٨٨٩١٩٧١۴میدان فردوسی،بر خیابان انقلاب،روبروی ایستگاه اتوبوس،شماره  ۶١٧٣نفر ھمراه
۷مجتمع فنی آموزشی روشنگرو خبره۱۵٢٢٨٨۵٣٢١پل سید خندان،ابتدای شریعتی شمالی،بالای فروشگاه کفش،شماره ١٠٠٠٣نفر همراه
۸مجتمع فنی آموزشی روشنگرو خبره۱۵٧٧٨٨٢٢۵٧فلکه اول تھرانپارس،ضلع شمال شرقی،بالای بستنی منصور،شماره ۴١٣نفر ھمراه
۹اموزشگاه مراقبت و زیبایی روشنگر و خبره۱۵٣٣٧٩۶٧١۵میدان امام حسین،خیابان دماوند،خیابان شھید منتظری ، شماره ٣٧۵،طبقه دوم٣نفر همراه