سفارش شستشوی فرش و قالیشویی

سفارش شستشوی فرش و قالیشویی

 کارخانه قالیشویی ادیب برای سفارشات آنلاین ۲۰% تخفیف در نظر گرفته است

*نام مشتری

(در صورت داشتن )کد اشتراک

*آدرس

*شهر

*تلفن ثابت

*تلفن همراه

آدرس ایمیل

*روز جمع آوری

تاریخ جمع آوری*

*ماه

توضیحات سفارش (در صورت داشتن):