باشگاه های ورزشی

لیست کامل باشگاه های ورزشی طرف قرارداد باشگاه مشتریان ادیب

ردیفنام مجموعه هادرصد تخفیفتلفن تماسآدرستوضیحات مجموعه ها
۱باشگاه ۳۶۰٢٠٢٢٢٠١٣۴٠قیطریه،روشنایی،خیابان صفا،خیابان آزادی ۳ نفر همراه
۲باشگاه فیتلند۳۰-۱۰٢٢٣٩۴۵١٠قیطریه جنوبی،روشنایی،نبش مهرداد 
۳باشگاه اردستانی۱۰٧٧۴٨٣۶۶٣خیابان پیروزی-بین خیابان دوم و سوم-پلاک ۱۸۵ 
۴مجموعه ورزشی btm۲۰٨٨۶٧۶٩٨٠میدان ونک-ابتدای ملاصدرا-نرسیده به پل کردستان-پلاک۵۴-طبقھ زیرزمین مسکن چشم اندازبه همراه ٣نفر
۵مجموعه ورزشی افق۲۰٨٨٩۵۶٠٢٢٨٨٩۵٢٧٢٩یوسف آباد-نبش خیابان ۶-پلاک٢به همراه نامحدود
۶باشگاه اترس۱۰۴۴۴٢٣٣۵۵پونک،تقاطع عدل و میرزاباباییبه همراه ٣نفر