Category Archives: اخبار فرش

۵۲ هزار قالیباف در تهران

۵۲ هزار قالیباف در تهران

 ۵۲ هزار قالیباف در تهران

 ۵۲ هزار قالیباف در تهران فعالیت می کنند. این خبر از کارخانه قالیشویی ادیب ( قالیشویی آنلاین) را بخوانید. تا با فعالیت ۵۲ هزار قالیباف در تهران بیشتر آشنا شوید.

یکپارچه سازی برنامه آموزشی در تجارت فرش

یکپارچه سازی برنامه آموزشی در تجارت فرش-اعلاشویی-قالیشویی-شستشوی فرش- قالیشویی آنلاین-قالیشویی تهران-قالیشویی کرج

یکپارچه سازی برنامه آموزشی در تجارت فرش

یکپارچه سازی برنامه آموزشی در تجارت فرش. این خبر از کارخانه قالیشویی ادیب ( قالیشویی آنلاین) را بخوانید. تا با یکپارچه سازی برنامه آموزشی در تجارت فرش و ضرورت آن بیشتر آشنا شوید.

دوازدهمین دوره نمایشگاه فرش دستباف همدان ۹۶

اعلاشویی-قالیشویی-شستشوی فرش- قالیشویی آنلاین-قالیشویی تهران-قالیشویی کرج

دوازدهمین دوره نمایشگاه فرش دستباف همدان ۹۶

دوازدهمین دوره نمایشگاه فرش دستباف همدان ۹۶٫ این مقاله از کارخانه قالیشویی ادیب (قالیشویی آنلاین) را بخوانید. تا با جزییات دوازدهمین دوره نمایشگاه فرش دستباف همدان ۹۶ بیشتر آشنا شوید.

اشتغال ۱۰۰۰ نفر در حوزه صنعت فرش در خلخال

اعلاشویی-قالیشویی-شستشوی فرش- قالیشویی آنلاین-قالیشویی تهران-قالیشویی کرج

اشتغال ۱۰۰۰ نفر در حوزه صنعت فرش در خلخال

زمینه اشتغال ۱۰۰۰ نفر در حوزه صنعت فرش در خلخال فراهم آمده است. این مقاله از کارخانه قالیشویی ادیب (قالیشویی آنلاین) را بخوانید. تا با زمینه اشتغال ۱۰۰۰ نفر در حوزه صنعت فرش در خلخال بیشتر آشنا شوید.

کودکان کار میهمانان موزه فرش در روز جهانی کودک

اعلاشویی-قالیشویی-شستشوی فرش- قالیشویی آنلاین-قالیشویی تهران-قالیشویی کرج

کودکان کار میهمانان موزه فرش در روز جهانی کودک

 

کودکان کار میهمانان موزه فرش در روز جهانی کودک شدند. این خبر از کارخانه قالیشویی ادیب ( قالیشویی آنلاین) را بخوانید. تا با چگونگی کودکان کار میهمانان موزه فرش در روز جهانی کودک بیشترآشنا شوید.